Facket Direkt

Introduktion för studieorganisatörer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målgrupp:
Nyvalda/nyutsedda studieorganisatörer.


Förkunskaper:
Genomgått medlemsutbildning.


Bakgrund och syfte med utbildningen:
Den samlade studieverksamheten har en avgörande betydelse för en levande folkrörelse, en stark fackförening och möjligheten för arbetare att utöva ett aktivt inflytande, både på arbetsplatser, i företag men även i politiska sammanhang och därigenom ta vara på medlemmarnas intressen. I detta arbete krävs en stark facklig studieorganisation som befolkas av kunniga, engagerade förtoendevalda som brinner för studieverksamheten.


Introduktionen ska bidra/syfta till att snabbt sätta in studieorganisatören i rollen, hens uppgifter, var och när dessa uppgifter ska genomföras samt dennes personliga utbildningsplan.


Mål:
Efter introduktionen ska deltagaren ha kännedom/förståelse för:


• Vad uppdraget innebär


• De förväntningar hen har på sig


• Under vilka förutsättningar hen kan verka i uppdraget


• Det egna förbundets och den tvärfackliga studieorganisationen


• Förbundets verksamhetsplan samt planerad studieverksamhet


• Hen ska även fått en personlig utbildnings- och utvecklingsplan


Ekonomi:
Ingen kursavgift. Ledighet med bibehållen lön enligt 7 § i förtroendemannalagen som betalas av det egna förbundet. Kontakta ditt fackförbund om du har frågor.

Målgrupp
StudieorganisatörerNyvalda/nyutsedda studieorganisatörer

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Ledighet med bibehållen lön enligt 7 § i förtroendemannalagen som betalas av det egna förbundet. Kontakta ditt fackförbund om du har frågor

Ekonomi
Ingen kursavgift

Ansök senast 2020-03-05Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information