Facket Direkt

Jämställdhet- och härskartekniker för förtroendevalda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen ger verktyg för att utveckla jämställdhetsarbetet inom den fackliga organisationen och på arbetsplatsen. Fokus ligger på lagen och hur den kan användas i samspel med andra lagar och skapande av en jämställdhetsplan.


Utbildningen syftar även till att medvetandegöra deltagarna om hur härskartekniker fungerar och har som mål att deltagarna ska kunna se när härskartekniker används och få verktyg att förebygga, motverka och hantera situationer där man blir utsatt för en härskarteknik.


Vi ser gärna att du tar reda på hur arbetsplatsen jobbar med jämställdhets- eller mångfaldsfrågor inför kursstart.


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
motsvarande grundläggande förtroendemannautbildning t.ex Vald på jobbet

Adress
Sveavägen 41
Stockholm

Lokal
Per-Albin

Kursanordnare
ABF Stockholms län

Kostnad
3000 kr/deltagare betalas av din fackliga organisation)

Ekonomi
Ledighet med lön enligt FML §7

Övrig information
Planeras genomföras på plats, men om det behövs ställs den om till digital utbildning

Ansök senast 2023-10-16Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information