Facket direkt facketdirekt.nu

Jobben i fokus på första maj


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På LOs och Socialdemokraternas första maj-demonstration i Stockholm talade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Hans främsta budskap var att det behövs en ny politik för att bekämpa arbetslösheten.

Karl-Petter Thorwaldsson inledde med att berätta om August Palm, en av den svenska arbetarrörelsens pionjärer, och om kampen för alla människors lika värde i slutet av 1800-talet. Frågan om allas lika värde är lika aktuell fortfarande. I dag är återigen arbetslösheten ett av de stora problemen i samhället.

- Det måste inte vara så här, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Han menade att det går att skapa fler jobb, om bara viljan finns.

- Trots vad regeringen säger så finns ingen lagbundenhet. Det är inte utom vår kontroll. Det är politik. Det är med politiska val och beslut vi bestämmer om vi ska dra isär vårt samhälle mer eller om vi i stället ska bygga en gemenskap på alla likas värde. Där alla kan känna framtidstro, där alla som kan jobba också får ett jobb

LO har därför lagt fram ett förslag om ett jobbpaket som skulle ge 100.000 nya arbeten. Förslaget innehåller bland annat satsningar på järnvägarna och på fler bostäder.

- I Sverige finns resurser för att bekämpa arbetslösheten, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs hela talet här.

I samband med första maj-firandet släppte också LO en ny kortfilm där Karl-Petter Thorwaldssson talade om betydelsen av jämlikhet. Se filmen på Youtube.


Text och foto: Kalle Holmqvist