Facket Direkt

Kassörsutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

 Utbildningen riktar sig till dig som är nyvald kassör i en klubb eller sektion. Under utbildningen diskuterar vi de arbetsuppgifter och det ansvar som uppdraget medför. Du får de kunskaper som krävs för uppdraget. Observera det är inte en kurs i bokföring.


Innehåll: bokföringsskyldighet utifrån lagar och regler såsom Bokförings- och årsredovisningslagen, god redovisningssed, kassörens arbetsområde och ansvar, löpande bokföring, kontoplan, kontotyper, resultat- och balansräkning och enklare årsbokslut.

Målgrupp
Kassörer i klubbar och sektioner

Adress
Olof Palmes gata 9
Stockholm

Kursanordnare
ABF Stockholms län

Kostnad
2000 kr i deltagaravgift betalas av din fackliga organisation

Ekonomi
Ledighet enligt FML

Ansök senast 2023-05-05Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information