Facket Direkt

Klubbkonferens DUVA - det utvecklande arbetet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målgrupp:
För dig som har ett uppdrag i klubb inom LO-distriktet på Gotland (tre personer från varje arbetsplats) eller är ansvarig för arbetsmiljö, studier och försäkring inom Facket Gotland.


Mål:
Att stärka klubbar genom att jobba med utvecklings- ochhållbart arbete inom organisation och arbetsmiljö.


Innehåll:
• Avtalsförsäkringar
• Arbetsmiljö/arbetsorganisation
• Lagar och avtal
• Möjlighet att lyfta och diskutera frågeställningar som inte alltid har ett givet svar
• Specifikt tema/utbildning varje gång
• Aktuella utbildningar


Ekonomi:
Ingen kursavgift. Ledighet med bibehållen lön enligt 7 § i förtroendemannalagen. Kontakta ditt fackförbund om du har frågor.  


Ledare: Peter Severinsson
Anmälan och frågor: Till Mikael Nilsson, mikael.nilsson@ifmetall.se, 0498-25 31 92

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Ingen kursavgift.

Ekonomi
Ledighet med bibehållen lön enligt 7 § i förtroendemannalagen

Ansök senast 2021-08-10Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information