Fråga facket Fråga facket

Kongressguide 2012

Jag vill jobba är temat på LOs 27e kongress som hålls den 25–28 maj i Folkets hus i Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Du som blivit ombud på LO-kongressen har fått ett stort och ett fint förtroende av medlemmarna i ditt förbund. Du har fått förtroendet att företräda dem på kongressen. De litar på att du tillsammans med de andra ombuden kommer att fatta många kloka beslut under kongressen. Och det vet jag att ni kommer att göra. För det finns så mycket att göra för ett bättre arbetsliv och ett bättre Sverige.

De 283 motionerna visar på att det finns mycket kvar att göra för LOförbundens medlemmar. Motionerna behandlar dels frågor om hur vi har det på jobbet och tar upp arbetsmiljön, arbetstider och inflytande. Men det handlar också om vad som händer då man inte har ett jobb, hur globaliseringen påverkar vår arbetsmarknad, pensionens storlek, välfärdens brister och de regler som gäller vid sjukdom eller arbetslöshet.

Till kongressen har styrelsen också lagt fram rapporten ”Full sysselsättning” som handlar om arbete åt alla. Sverige ha sedan 1990-talskrisen haft svårt att komma tillbaka till full sysselsättning. Rapporten tar fasta på de större orsakerna till att sysselsättningen är för låg och presenterar flera konkreta förslag till hur politiken kan bidra med lösningar. Målet är att det ska finnas arbete till alla som vill och kan arbeta.

Utöver motionerna och rapporten ”Full sysselsättning” så ska vi också ta beslut om LOs organisationsplan, LOs stadgar och inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet. Genom att organisera oss på ett klokt och effektivt sätt kan vi ägna vår kraft till att vara världens starkaste fack.

LO-kongressen vill bidra till en ny ambitionsnivå och nya verktyg för att ta Sverige åter till den fulla sysselsättningen. LO vill vara med och forma en framtidens arbetsmarknad – ett hållbart arbetsliv – med trygga, fria och utvecklande arbete. Ett arbetsliv där vi känner trygghet. Utmaningarna är många och vi är många som är beredda att anta utmaningarna i framtidens arbetsliv.