Fråga facket Fråga facket

Kongressprotokoll 2016 - del 1

Organisationsfrågor Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 1.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Innehåll, del 1

Punkt 1 – Kongressens öppnande
Punkt 2 – Gästerna hälsas, gästernas tal
Punkt 3 – Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Punkt 4 – Antagande av dagordning
Punkt 5 – Antagande av arbetsordning
Punkt 6 – Val av kongressens funktionärer och utskott
Punkt 7 – Fastställande av traktamenten och
annan ekonomisk ersättning
Punkt 8 – Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012–2015
Punkt 9 – Revisionsberättelse
Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet

Punkt 11 – Nomineringar och val

  • Fyllnadsval till LOs styrelse
  • Val av ordförande
  • Val av förste och andre vice ordförande
  • Val av avtalssekreterare
  • Val av styrelse och styrelsesuppleanter
  • Val av revisorer och revisorssuppleanter
  • Val av valberedning

Punkt 12 – Ekonomi

12.1 Avgiftskommitténs rapport
12.2 LO-bank
12.3 Ersättningsregler/Medlemsförmåner

Punkt 13 – Vårt uppdrag

13.1 Stadgar
13.2 Organisationsfrågor
13.3 Organisering
13.4 Facklig utbildning och folkbildning
13.5 Gränsdragning

Punkt 14 – Våra arbetsplatser

14.1 Kollektivavtal och lagar
14.2 Anställningsformer
14.3 Arbetstidsfrågor
14.4 Arbetsmiljö
14.5 Avtalsförsäkringar
14.6 Avtalspension
14.7 Bemanning

Kongressprotokoll del 2 finns här.