Fråga facket Fråga facket

Kongressprotokoll 2016 - del 2

Organisationsfrågor Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 2.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Innehåll, del 2

Punkt 15 – Internationella frågor
Punkt 16 – Facklig-politisk samverkan

Punkt 17 – Full sysselsättning

17.1 Ekonomisk politik
17.1.1 Skatter
17.2 Lönebildning och lönepolitik
17.3 Arbetsmarknadspolitik
17.3.1 Arbetslöshetsförsäkringen
17.3.2 Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning
17.3.3 Arbetsplatsförlagda insatser
17.4 Utbildningspolitik
17.5 Näringspolitik
17.5.1 Infrastruktur
17.5.2 Bostäder
17.5.3 Innovationer och forskning
17.5.4 Klimat-, miljö- och energipolitik
17.6 Migration

Punkt 18 – Välfärden

18. Välfärden
18.1 Socialförsäkringssystemet
18.2 Sjukförsäkring
18.3 Pensioner
18.4 Arbetsskadeförsäkringar
18.5 Offentligfinansierad verksamhet

Punkt 19 – Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner
Punkt 20 – Arvoden för revisorer
Punkt 21 – Tid för nästa kongress
Punkt 22 – Kongressens avslutning

  • Linjetal
  • Uttalanden
  • Kulturpris
  • Permission

Kongressprotokoll del 1 finns här.