Facket Direkt

Kvalificerad ordförandeutbildning Steg 1-3


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till ordföranden som varit verksamma i uppdraget i minst tre år och vill utveckla sina ledaregenskaper. En idéburen folkrörelse kräver ett idéburet ledarskap med konkreta arbetsmetoder och tydliga riktlinjer där ledaren genom folkbildande arbetssätt ger medlemmarna förutsättningar att ständigt pröva och flytta fram positionerna.  


Kunskapsmål
Efter genomgången utbildning har ordföranden fått tillgång till verktyg för att genom sitt demokratiska ledarskap aktivera och engagera förtroendevalda medlemmar i sina respektive grundorganisationer.   


Därutöver har deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i arbetsrätt.   


Utbildningen genomförs under sammanlagt tio kursdagar fördelat på tre tillfällen.  


Utbildningen genomförs i en sammanhållen process kräver 100 procentig närvaro och har tre huvudteman.  


Steg 1: Ledarskap 
Steg 2: Demokrat/organisation 
Steg 3: Arbetsrätt 


 Under dessa tre steg behandlas bland annat ämnen som; 


·Rollen som ordförande
·Gruppdynamik 
·Jämlikhet och jämställdhet 
·Stadgar 
·Organisering 
·Delar av arbetsrättslagstiftningen; FML, MBL, LAS 
·Samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare 


Utbildningen genomsyras av jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i alla frågor. Viss inläsning och hemarbete kommer att ske inför och mellan utbildningsstegen.  


 

Målgrupp
Ordföranden verksamma på lokal nivå (klubbnivå eller motsvarande) med minst tre års erfarenhet i uppdraget.

Förkunskapskrav
Deltagaren ska innan utbildningen genomgått grundläggande facklig utbildning, Insikter, Vald på jobbet och förhandlingsteknik eller ha motsvarande kunskaper. Man bör även deltagit i utbildningar där man behandlat; Kollektivavtal, MBL, och AML eller ha motsvarande kunskaper.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ansök senast 2022-06-10Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information