Facket Direkt

Ledarskapsutbildning för kvinnor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än


hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i


ledningen för våra organisationer.


Därför genomför vi under hösten 2023 nu en riktad utbildning för kvinnor inom LOförbunden


i Örebro och Värmlands län.


Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker,


organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen


görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett


kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer.


Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den


egna organisationen kommer att gå som en röd tråd genom kursen.


Utbildningen genomförs av LO-distriktet i Örebro och Värmland,


ABF Örebro län och ABF Värmland.


Utbildningen omfattar totalt sex kursdagar och hemarbetsuppgifter mellan träffarna.


Uppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring intervjuer, observationer i


möten/konferenser etc.


 


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Målgrupp
Kvinnor/förtroendevaldaKvinnor/Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Grundläggande förtroendevald utb (Vald på jobbet eller liknande).

Adress
Fredsgatan 18
Örebro

Lokal
ABF Örebro

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Förbundet ersätter deltagaren med utbildningsarvode

Övrig information
6 dagars utb
Utbildningen utförs i samarbete mellan ABF Örebro och ABF Värmland. Utb sker i två steg. Steg 1 8-10 nov och steg 2 28-30 nov.

Ansök senast 2023-10-13Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information