Facket direkt facketdirekt.nu

LO-ekonomerna satsar i uppförsbacken

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström tror att arbetslösheten kommer att vara förhållandevis hög de närmaste åren. Siffrorna visar cirka 8 procent nu och med åtgärder som LO-ekonomerna föreslår i rapporten Ekonomiska utsikter våren 2013, kan den sänkas till 6 procent. Det är inte en helt låg nivå men det kommer att göra en markant skillnad på arbetslösheten.

Många länder mår dåligt
- Vi tror att arbetslösheten kommer att fortsätta vara förhållandevis hög de närmaste åren. Vi har också en svag internationell konjunktur. Många länder i Europa har haft det svårt med återhämtningen från den stora krisen. Till liten del beror det på att penningpolitiken i Europa inte varit tillräckligt expansiv men också på att många länder har väldigt hårda krav på sig att föra en åtstramningspolitik som inte fått de positiva återverkningar som var tänkt, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Många länder är tvungna att göra något åt sina offentliga finanser men man borde ha tänkt mer långsiktigt och satsat mer på reformer för tillväxt, menar Åsa-Pia Järliden Bergström. Storbritannien och USA är inte heller några jättemotorer för tillväxten just nu. Det får återverkningar för Sverige. Svensk exportmarknad växer långsamt. Vi får inte det bidrag till vår tillväxt som Sverige skulle behöva. Samtidigt har vi ganska dåligt läge på marknaden här hemma. Hushållen sparar mycket och konsumerar lite.

Räntan behöver sänkas
- Vi bör föra en mer expansiv penningpolitik. Vi menar att om Riksbanken sänkte räntan till 0,5 procent skulle det i sig kunna leda till 30.000 nya jobb.

Men LO-ekonomerna tror inte att Riksbanken kommer att sänka räntan. Riksbanken är orolig att hushållen drar på sig för stora bostadslån och skapar en bostadsbubbla som riskerar att spricka.

- Då kan man använda sig av finanspolitiken. Regeringen borde ta sitt ansvar och föreslå ett stort finanspolitiskt paket. Vi menar att som kontrast till regeringens föreslagna 3 miljarder i vårpropositionen bör 70 miljarder satsas. Vi tycker att kommunerna ska få 30 miljarder i statsbidrag och hushållen 15 miljarder via transfereringar genom högre a-kassa, högre barnbidrag och så vidare. Vi vill också se infrastrukturinvesteringar på 10 miljarder och 15 miljarder i bostadsinvesteringar. Det är mycket pengar som behövs. Vi har räknat på vilka återverkningar en sådan satsning skulle få i ekonomin. Det kan ge ungefär 100.000 nya jobb. Det skulle sänka arbetslösheten med cirka 2 procentenheter till 6.

Delvis självfinansierade åtgärder
En sådan satsning kommer delvis att finansiera sig självt men staten måste låna pengar nu.

- 60 procent kommer att vara självfinansierat i lågkonjunkturen men staten måste låna 40 procent. Det är motiverat utifrån rådande situation. På lång sikt är det inte någon fara för statsfinanserna och vi bedömer att finanserna kan vara i balans 2017, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Överskottsmålet på 1 procent kommer inte att uppnås med LO-ekonomernas förslag. När vi är inne i en lågkonjunktur är strävan ändå inte är att betala av på statsskulden.

Tre viktiga saker
- Behovet hos kommunerna måste tillgodoses om inte välfärden ska urholkas. Det är också dags att åtgärda a-kassan och återskapa inkomsttryggheten för hushållen. Statsfinanserna är inte i fara. Det är också viktigt att ekonomin tål att så mycket pengar delas ut.

Detta är långsiktiga åtgärder som kan finansieras på längre sikt.

- Vi får låna pengar nu och höja skatten längre fram, om det behövs, säger Åsa-Pia Järliden Bergström. Det är en tryggare välfärd Sverige behöver, inte skattesänkningar.

Text och foto: Christina Jonsson