Facket direkt facketdirekt.nu

Tidsbegränsat anställda efter klass år 2003-2016. Procent


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


  • Trenden vad gäller andel tidsbegränsat anställda arbetare är svagt stigande och de tre senaste åren tycks andelen på väg att etablera sig över 20 procent. För tjänstemän tycks däremot nivån hålla sig mer konstant strax under 12 procent.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter klass år 2003 - 2016 (kv 1) Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
2003 13,6 17,0 10,6
2004 13,5 16,7 10,7
2005 14,1 17,3 11,5
2006 15,0 18,9 11,7
2007 15,9 20,7 11,9
2008 15,1 19,7 11,2
2009 13,7 18,1 10,2
2010 14,1 19,0 10,3
2011 14,5 19,9 10,4
2012 14,0 19,3 10,9
2013 14,6 19,2 11,4
2014 15,2 20,4 11,6
2015 15 21 12
2016 15 21 12