Facket direkt facketdirekt.nu

Antal och andel deltagare i fas 3 som inte uppbär aktivitetsstöd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Var tionde i fas 3 utan ersättning

I jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 (sysselsättningsfasen) ska den arbetssökande erbjudas sysselsättning hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Den som tidigare uppfyllt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen har fortsatt rätt till aktivitetsstöd, på den reducerade nivå som gäller i garantin. Den som däremot inte haft ersättning grundad på arbetslöshetsförsäkringen får ingen ersättning alls i fas 3.

Andelen inskrivna i fas 3 som står utan aktivitetsstöd har vuxit stadigt. Idag står var tionde deltagare utan ersättning och är hänvisad till annan försörjning under tiden i sysselsättning, i yttersta fall försörjningsstöd.

 

Visa tabell
  Antal utan aktivitetsstöd Andel utan aktivitetsstöd (höger axel)
jan-11 1 526 6,0%
feb-11 1 587 6,1%
mar-11 1 633 6,2%
apr-11 1 642 6,2%
maj-11 1 668 6,2%
jun-11 1 653 6,2%
jul-11 1 690 6,3%
aug-11 1 708 6,3%
sep-11 1 756 6,4%
okt-11 1 803 6,5%
nov-11 1 866 6,6%
dec-11 1 964 6,8%
jan-12 2 034 6,9%
feb-12 2 085 7,0%
mar-12 2 165 7,2%
apr-12 2 251 7,4%
maj-12 2 270 7,3%
jun-12 2 276 7,3%
jul-12 2 321 7,4%
aug-12 2 404 7,6%
sep-12 2 460 7,6%
okt-12 2 535 7,7%
nov-12 2 635 8,0%
dec-12 2 752 8,2%
jan-13 2 931 8,7%
feb-13 3 038 8,9%
mar-13 3 140 9,1%
apr-13 3 275 9,6%
maj-13 3 284 9,7%
jun-13 3 240 9,7%
jul-13 3 313 9,8%
aug-13 3 391 10,0%
sep-13 3 581 10,4%