Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetar deltid - första kvartalet 2012


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Deltid vanligast bland kvinnor

Deltidsarbete är i särklass vanligast bland kvinnor i arbetaryrken, följt av kvinnor i tjänstemannayrken medan män i liten grad, oavsett yrkesgrupp, arbetar deltid.

Föräldraledighet påverkar

Kvinnor arbetar också i högre grad deltid efter föräldraledighet. Framför allt gäller det kvinnor i tjänstemannayrken. Kvinnor i arbetaryrken arbetar i hög grad deltid redan innan det första barnet. I arbetaryrken påverkas mäns arbetstider inte nämnvärt efter föräldraledighet medan män i tjänstemannayrken går ner i arbetstid i viss utsträckning. Fördelningen av föräldraledighet får alltså betydelse för hur män och kvinnor fördelar tiden i arbetsliv, familj och hem även efteråt.

Få väljer deltid frivilligt

Orsakerna till deltidsarbete utifrån kön och klass speglar inte enbart fördelningen av ansvar för omsorg om små barn. Kvinnor i arbetaryrken erbjuds i hög grad deltidsarbete medan kvinnor i tjänstemannayrken oftare erbjuds heltidsarbete. Arbetarkvinnor anger arbetsmarknadsskäl som klart största orsak till deltidsarbete, medan endast en liten andel anger att orsaken är vård av barn och anhöriga. Det är enbart ett fåtal som frivilligt arbetar deltid (som inte vill arbeta heltid). Bland kvinnor i tjänstemannayrken är vård av barn och anhöriga en betydligt vanligare orsak till deltidsarbete samtidigt som arbetsmarknadsskäl är en mindre förklaring.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 54 31
Män 15 10