Facket direkt facketdirekt.nu

Inkomstutvecklingen för ordförande i LO och VD i Svenskt Näringsliv åren 1950-2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Synliggöra skillnaderna i inkomster

I LOs återkommande rapport om makteliten studeras inkomstutveckling för en grupp bestående av knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster.

Inkomstutvecklingen för LOs ordförande

1950 hade LOs ordförande en inkomst motsvarande cirka 6 industriarbetarlöner. Från och med 1985 har LOs ordförande haft inkomster som legat runt 4 industriarbetarlöner. Att inkomsten för denna position var högre i början av vår undersökningsperiod beror framför allt på att LOs ordförande under många år också var riksdagsledamot och då även uppbar arvode för detta. Lägst var den sammanräknade inkomsten för LOs ordförande år 2011 då den motsvarade 3,1 industriarbetarlöner. LOs nuvarande ordförande har från det han började sommaren 2012 en lön som motsvarar 3,5 industriarbetarlöner och får inte personligen behålla arvoden från de styrelser han sitter i. LOs ordförande hade 2018 en sammanräknad inkomst på motsvarande 3,3 industriarbetarlöner.

Inkomstutvecklingen för Svenskt Näringslivs vd

Vd för Svenskt Näringsliv är den position på arbetsgivarsidan som mest påminner om den position som LOs ordförande har på arbetstagarsidan. Svensk Näringslivs vd hade 2018 en inkomst på motsvarande 22,7 industriarbetarlöner (närmare 7 gånger så hög som LOs ordförande). 1985 hade denna position den lägsta relativa inkomsten under undersökningsperioden, motsvarande 8,6 industriarbetarlöner. Sedan dess har den relativa inkomsten för Svenskt Näringslivs vd trendmässigt ökat stort.

Visa tabell
År  Hela makteliten Ordförande LO VD Svenskt Näringsliv
1950 11,1 5,9 13,7
1970 7,2 6,4 10,1
1980 4,9 5,2 8,9
1985 5,9 4,2 8,6
1990 7,2 3,8 9,9
1995 10,4 4 11,9
1998 12,5 4,6 12,5
1999 12,5 4,6 13,5
2000 16 4,4 13,6
2001 13,1 3,7 13,1
2002 11,7 4,2 14,4
2003 11,7 4,2 15,8
2004 12,2 4,2 15,3
2005 14,9 4,2 14,8
2006 15,5 4,1 20,4
2007 18,2 4 19,3
2008 17 4 18,1
2009 15,8 3,5 18,6
2010 17 3,2 20,5
2011 17 3,1 20,4
2012 16,8 5,6 23,1
2013 17,4 3,3 18,7
2014 18,3 3,3 24,9
2015 18,7 3,2 21,9
2016 18,8 3,3 21,9
2017 19,6 3,4 23,3
2018 19,9 3,3 22,7