Facket direkt facketdirekt.nu

Inkomstutvecklingen för ordförande i LO och VD i Svenskt Näringsliv åren 1950-2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Synliggöra skillnaderna i inkomster

I LOs återkommande rapport om makteliten studeras inkomstutveckling för en grupp bestående av knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster.

Inkomstutvecklingen för LOs ordförande

1950 hade LOs ordförande en inkomst motsvarande cirka 6 industriarbetarlöner. Från och med 1985 har LOs ordförande haft inkomster som legat runt 4 industriarbetarlöner. Att inkomsten för denna position var högre i början av vår undersökningsperiod beror framför allt på att LOs ordförande under många år också var riksdagsledamot och då även uppbar arvode för detta. Lägst var den sammanräknade inkomsten för LOs ordförande år 2011 då den motsvarade 3,1 industriarbetarlöner. LO har sedan 2012 en policy om att ordförandes lön ska motsvara maximalt 3,5 industriarbetarlöner och att hen inte personligen får behålla arvoden från styrelseuppdrag. LOs ordförande hade 2019 en sammanräknad inkomst på motsvarande 3,4 industriarbetarlöner.

Inkomstutvecklingen för Svenskt Näringslivs vd

Vd för Svenskt Näringsliv är den position på arbetsgivarsidan som mest påminner om den position som LOs ordförande har på arbetstagarsidan. Svenskt Näringslivs vd hade 2019 en inkomst på motsvarande 16,6 industriarbetarlöner. 1985 hade denna position den lägsta relativa inkomsten under undersökningsperioden, motsvarande 8,6 industriarbetarlöner. Sedan dess har den relativa inkomsten för Svenskt Näringslivs vd trendmässigt ökat stort, men med variation mellan enskilda år.

Visa tabell
År  Hela makteliten Ordförande LO VD Svenskt Näringsliv
1950 11,1 5,9 13,7
1970 7,2 6,4 10,1
1980 4,9 5,2 8,9
1985 5,9 4,2 8,6
1990 7,2 3,8 9,9
1995 10,4 4 11,9
1998 12,5 4,6 12,5
1999 12,5 4,6 13,5
2000 16 4,4 13,6
2001 13,1 3,7 13,1
2002 11,7 4,2 14,4
2003 11,7 4,2 15,8
2004 12,2 4,2 15,3
2005 14,9 4,2 14,8
2006 15,5 4,1 20,4
2007 18,2 4 19,3
2008 17 4 18,1
2009 15,8 3,5 18,6
2010 17 3,2 20,5
2011 17 3,1 20,4
2012 16,8 5,6 23,1
2013 17,4 3,3 18,7
2014 18,3 3,3 24,9
2015 18,7 3,2 21,9
2016 18,8 3,3 21,9
2017 19,6 3,4 23,3
2018 19,9 3,3 22,7
2019 19,9 3,4 16,6