Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag om att införa en ny straffrättslig lag som kriminaliserar subventionsbrott. LO tillstyrker utredningens förslag om en utvidgad underrättelseskyldighet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning