Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken DS 2024 nr 5

Remissyttrande Jordbruksområdet är ett av de värst drabbade områdena när det kommer till arbetsmiljö. Att villkora jordbruksstöd med att man bland annat följer vissa arbetsmiljöregler är därför välkommet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning