Facket direkt facketdirekt.nu

Sammanräknad inkomst för maktelitens urvalsgrupper år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Inkomsten för hela makteliten

I LOs återkommande rapport om makteliten studeras inkomstutveckling för en grupp bestående av knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster. Vår utgångspunkt är att det har betydelse om makteliten har långt högre inkomster än de människor som påverkas av deras beslut.

Den inkomst som vi mäter för makteliten är den sammanräknade inkomsten bestående av arbetsinkomst samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. Den genomsnittliga inkomsten för hela makteliten, såsom vi definierat den, var 18,8 gånger större än en industriarbetarlön år 2016. Det innebär att en genomsnittlig sammanräknad inkomst före skatt för denna grupp var drygt 6,7 miljoner kronor. Men det finns stora skillnader inom makteliten, mellan de olika urvalsgrupperna.

Näringslivet leder stort

  • I näringslivsgruppen (bestående av 50 verkställande direktörer i de största bolagen inom sju branscher i Sverige) är den genomsnittliga inkomsten drygt 19,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 55,1 industriarbetarlöner. I övriga urvalsgrupper i makteliten-undersökningen är den genomsnittliga inkomsten betydligt lägre.
  • Som nummer två i denna inkomstliga kom 2016 gruppen generaldirektörer för myndigheter och vd:ar i statliga bolag med en genomsnittlig inkomst på 20,7 industriarbetarlöner. Gruppens genomsnitt lyfts av höga inkomster hos vd:arna på några av de statligt ägda bolagen.
  • I resterande undergrupper ligger den genomsnittliga relativinkomsten på mellan motsvarande 9,7 industriarbetarlöner (ekonomgruppen som bland annat består av chefsekonomer på stora banker och hos arbetsmarknadens parter) och motsvarade 3,5 industriarbetarlöner (kommungruppen som består av de högst uppsatta positionerna i de tio största kommunerna).

Visa tabell
  Antal industriarbetarlöner år 2015
Näringslivet 55,1
Statlig verksamhet 20,7
Ekonomer 9,7
Media 7,5
Arbetsmarknadens parter 6,3
Överhetssamhället  5,6
Universitet/forskare 4,9
Kommunala bolag 4,3
Folkrörelser 4,2
Regering/riksdag 3,8
Kommuner 3,5
Hela makteliten 18,8