Fråga facket Fråga facket

Sammanräknad inkomst för maktelitens urvalsgrupper år 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Inkomsten för hela makteliten

I LOs återkommande rapport om makteliten studeras inkomstutveckling för en grupp bestående av knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster. Vår utgångspunkt är att det har betydelse om makteliten har långt högre inkomster än de människor som påverkas av deras beslut.

Den genomsnittliga inkomsten för hela makteliten, såsom vi definierat den, var 19,9 gånger högre än en industriarbetarlön år 2019. Det innebär att den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt för denna grupp var drygt 7,65 miljoner kronor. Men det finns stora skillnader inom makteliten, mellan de olika urvalsgrupperna.

Näringslivet leder stort

  • I näringslivsgruppen (bestående av 50 verkställande direktörer i de största bolagen inom sju branscher i Sverige) är den genomsnittliga inkomsten 23,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 60,2 industriarbetarlöner.
  • Som nummer två i denna inkomstliga kom 2019 gruppen generaldirektörer för myndigheter och vd:ar i statliga bolag med en genomsnittlig inkomst på motsvarande 20,2 industriarbetarlöner. Gruppens genomsnitt lyfts av höga inkomster hos vd:arna på några av de statligt ägda bolagen.
  • I resterande undergrupper ligger den genomsnittliga relativinkomsten på mellan motsvarande 10,3 industriarbetarlöner (i ekonomgruppen som bland annat består av chefsekonomerna på de stora bankerna och hos arbetsmarknadens parter) och motsvarade 3,8 industriarbetarlöner (vilket är genomsnittsinkomsten i de tre urvalsgrupperna som består av representanter för universitets- och forskarvärlden, politiker och höga tjänstemän i regering och riksdag, samt politiker och höga tjänstemän i de 10 största kommunerna).

Visa tabell
  Antal industriarbetarlöner år 2019
Näringslivet 60,2
Statlig verksamhet 20,2
Ekonomer 10,3
Media 7,1
Arbetsmarknadens parter 5,6
Överhetssamhället 5,1
Folkrörelser 4,1
Kommunala verksamheter 4,1
Universitet/forskare 3,8
Regering/riksdag 3,8
Kommuner 3,8
Hela makteliten 19,9