Facket direkt facketdirekt.nu

Tidsbegränsad anställning - första kvartalet 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Vanligast bland kvinnor i arbetaryrken

Andelen tidsbegränsade anställningar skiljer sig inte mycket mellan olika arbetstagargrupper förutom kvinnor i arbetaryrken. I denna grupp har en fjärdedel någon form av tidsbegränsad anställning.

Tidsbegränsade anställningar kan vara mer eller mindre trygga. Provanställningar är en relativt trygg tidsbegränsad anställning eftersom den syftar till en tillsvidareanställning. Provanställningar förekommer främst, om än i begränsad grad, bland män i arbetaryrken och kvinnor och män i tjänstemannayrken.

Behovsanställningar

Allmänna visstidsanställningar är den överlägset vanligaste tidsbegränsade anställningsformen för alla grupper. Däremot finns skillnader i typ av allmän visstid. I arbetaryrken har kvinnor i synnerhet, och män i allmänhet, mycket hög grad av olika så kallade behovsanställningar. Dessa tillhör de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar och gäller i antal betydligt fler kvinnor än män. Tjänstemän har istället högre grad av objekts- och projektanställningar, som definitionsmässigt ingår i kategorin allmän visstid.

Vikariat vanligare bland kvinnor

Vikariat, som är en mer osäker tidsbegränsad anställning, är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Ett fåtal män i arbetaryrken är i princip den enda arbetstagargrupp som är säsongsarbetande.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 25 13
Män 17 10