Facket direkt facketdirekt.nu

Uttröttad i kroppen, varje vecka


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LO-kvinnor mest uttröttade

Att vara trött efter arbetet är helt naturligt, men att varje vecka vara uttröttad visar att någonting är fel. Andelen kvinnliga arbetare som anger att de är uttröttade i kroppen varje vecka var 50 procent 1991 och ligger sedan 2007 på 64 procent. Bland manliga arbetare är den andelen 57 procent. Att varje vecka vara uttröttad i kroppen följer mycket tydligt trappan klass och kön.

Bland kvinnliga arbetare i alla sektorer och män i byggverksamhet finns en mycket hög andel (60-68 procent) som anger att de är uttröttade varje vecka. Högst andel finns bland kvinnor i privat service och bland män i byggverksamhet.

 

Visa tabell
  1991 1995 1999 2003 2007 2009 2011  
Kvinnor arbetare 50 55 61 59 64 64 64  
Män arbetare 43 48 54 55 55 57 57  
Kvinnor lägre tjänstemän 29 36 41 38 45 42 43  
Män lägre  tjänstemän 25 29 34 30 36 33 36  
Kvinnor högre  tjänstemän 26 30 34 30 32 32 34  
Män högre  tjänstemän 19 25 25 23 26 29 28