Facket Direkt

LO Maktutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kursen skapar förståelse för hur facket, makt- och inflytandefrågor hänger ihop med hur samhället ser ut. Den handlar också om hur du kan jobba för att på ett organiserat sätt öka makt och inflytande på den egna arbetsplatsen, eller tillsammans med andra i ditt lokalsamhälle.


 


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar

Målgrupp
Du som är medlem i ett LO-förbund och är förtroendevald.

Förkunskapskrav
Vald på Jobbet

Adress
Kungsvägen 33
Karlskoga

Lokal
Lo Karlskoga

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Ansök senast 2023-09-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information