Fråga facket Fråga facket

Handbok

Kollektivavtal Hur kan vi jobba fackligt för att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden och försvara våra kollektivavtal? Till hjälp har LO tagit fram en handbok om de viktigaste lagarna på området och hur de kan tillämpas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Handbok som stöd för ordning och reda

Ordning och reda. Handbok. Framsida.

Det är en viktig uppgift för fackliga företrädare på alla nivåer att bevaka att regelverket på den svenska arbetsmarknaden följs. 

Den här handboken är tänkt som ett stöd i det arbetet. Vi redogör för några av de viktigaste lagarna och belyser med exempel hur de kan tillämpas i olika situationer.