Fråga facket Fråga facket

LOs Svartbok - Alliansen och den svenska modellen - Åtta långa år med Alliansen

Arbetsmarknad Under sina åtta år vid regeringsmakten har Alliansen förändrat och försämrat förutsättningarna för den svenska modellen. Det visar en ny Svartbok från LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar i LOs Svartbok

Inför valrörelsen 2006 gick moderaterna till val som det Nya arbetarpartiet. Den alliansregering som bildades efter valet säger sig värna den svenska modellen. Frågan är om detta är sant. Är moderaterna det Nya arbetarpartiet och värnar alliansregeringen den svenska modellen? Det är frågor som besvaras i LOs Svartbok Alliansen och den svenska modellen – Åtta långa år med Alliansen.

Grundläggande rättigheter satta på spel

Rapporten visar att Alliansen aktivt har gripit in i den grundlagsstadgade rätten till strejk och i strid med internationell rätt infört kraftiga begränsningar för fackföreningarna att verka för att alla som arbetar i Sverige har rätt till schyssta villkor. Istället är arbetstagarnas rättigheter beroende av nationalitet. Detta är något helt främmande för svensk arbetsmarknad och innebär att staten aktivt verkar för diskriminering. Samtidigt har Alliansen i strid med EU-rätten infört möjligheten för arbetsgivarna att fritt stapla tidsbegränsade anställningar. Grundläggande rättigheter har blivit satta på undantag.

Läs hela LOs Svartbok - Alliansen och den svenska modellen - Åtta långa år med Alliansen.