Fråga facket Fråga facket

LOs verksamhetsberättelse 2008

Organisationsfrågor Det som kännetecknade arbetsmarknaden 2008 var en förändringstakt som saknar motstycke. I början av 2008 fanns inga tecken på den annalkande ekonomiska krisen, det var en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft. Under hösten kom den finansiella sektorns kollaps, vilken påverkade hela världsekonomin. I slutet av året hade den nått arbetsmarknaden och varselsiffror inom industrin nådde rekordhöga siffror.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning