Facket Direkt

Makt och kön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. Trots det lever vi i ett samhälle där kvinnor och mäns förutsättningar i arbetslivet och i samhället är olika. Med vetskap om detta erbjuder vi kursen som handlar om våra egna organisationer där det fortfarande finns en underrepresentation av kvinnor i styrelser och i det vardagsfackliga arbetet. Vad kostar ojämställdheten? – för samhället – för den enskilde. Kursen ska ge kunskap om att jämlikhet och genus är en viktig förutsättning för att kunna identifiera fackliga frågor. Kunskap som vi behöver för att bättre kunna arbeta långsiktigt med för att förbättra arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och samhället för både kvinnor och män. Och för att utveckla våra egna organisationer för att kunna möta de krav som medlemmarna kommer att ställa på en modern organisation. Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda på avdelningsnivå, större klubbar och sektioner. Gärna ordförande eller andra nyckelpersoner. Huvudskyddsombud

Förkunskapskrav
Insikter eller motsvarande

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ansök senast 2022-07-29Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information