Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • 2006 jan öppet brev borgerliga alliansen

  Öppet brev till Allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen Vi skrev till er i början av september för att få klarläggande om arbets­ löshetsförsäkringen. Det är nu december och vi har ännu inte fått något svar.  

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • LO presenterar rapporten Arbetsmiljö 1991-2003 – klass och kön

  Webb-tv från presskonferens den 6 december 2005 då LO presenterar rapporten ”Arbetsmiljö 1991-2003 – klass och kön”. Rapporten visar hur arbetsmiljön har förändrats för arbetare, lägre och högre tjänstemän under perioden 1991-2003. Drygt 38 000 personer har deltagit i den studie som rapporten bygger på. Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande och Sten Gellerstedt, LO-utredare 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Inbjudan till rikskonferens om Kollektivavtalet - det skriva löftet

  Injbjudan till rikskonferens den 6 februari om Kollektivavtalet – det skrivna löftet men också om: Naken, Sympatiåtgärder, Rädda jobben, Precisionsbemanning, Lönekonkurrens, Diskriminering, Minimilöner, Tvångsskiljedom, Lösdriveri, Järnhårda lönelagen, Karteller, Tjänstedirektivet, Proportionalitet, Prissamarbete, Marknadsdelning, Förbudord, Produktionsbegränsning, Lobbygrupp, Allmängiltigförklaring, Flexibilitet, Rüsselsheim, Race to the bottom, Utstationeringsdirektiv, Lex Britannia och Potatis. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Fyra konferenser om Kollektivavtalet – det skrivna löftet

  Inbjudan till fyra regionala konferensen om Kollektivavtalet - det skrivna löftet, men också om: Naken, Sympatiåtgärder, Rädda jobben, Precisionsbemanning, Lönekonkurrens,Diskriminering, Minimilöner, Tvångsskiljedom, lönelagen, Karteller, tjänstedirektivet, Proportionalitet, Marknadsdelning, Förbudord, Produktionsbegränsning, Allmängiltigförklaring, Flexibilitet, Rüsselsheim, Race Utstationeringsdirektiv, Lex Britannia och Potatis. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • LOs kurskatalog 2008

  Här finns LOs kurskatalog 2008 som en pfd-fil att hämta. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Wanja Lundby-Wedins tal till den socialdemokratiska partikongressen 2 november 2005

  Vi behöver mer muskler i finanspolitiken. Vi behöver en starkare regional näringspolitik. Vi behöver satsa mer på yrkesutbildningarna och ge fler en andra chans. Vi behöver ett arbetsliv för alla. Och kamrater: Det är hög tid för ett jämställt arbetsliv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Löner i olika länder 2003

  Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnad för industriarbetare i 31 länder år 1999-2003 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Webb-tv-sändning från presskonferens om ekonomiska utsikter hösten 2005

  Konjunkturuppgång men ännu ingen högkonjunktur, sade LO-ekonomerna då de presenterade Ekonomiska utsikter hösten 2005. Presskonfensen från den 12 oktober 2005 kan du se här som webb-tv. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Diagram till pressmeddelande om Ekonomiska utsikter hösten 2005

  Försörjningsbalans och nyckeltal. Procentuell förändring 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Brev till EU-kommissionen från John Monks

  Dear President, The ETUC has been informed by the media that Commissioner McCreevy, during a visit to the Swedish capital Stockholm, is said to have expressed his disagreement with the Swedish system of industrial relations and collective bargaining, as applied to the cross-border provision of services. In his view, according to the report, this would be an infringement of the provisions in the EU Treaty with regard to the free movement of services. Since, indeed, the European Commission is the guardian of the European Treaties, the ETUC hereby calls on you, as President of the Commission, urgently to clarify if Commissioner McCreevy has been speaking on behalf of the Commission, and has indeed expressed himself as reported, and to clarify the position of the Commission with regard to his remarks 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Utstationeringsdirektivet - Vaxholmsfallet i Sverige

  Den genomsnittliga organisationsgraden på arbetsmarknaden överstiger 80 procent. Kollektivavtalen beräknas täcka över 90 procent av de anställda på arbetsmarknaden. Enligt svenska rättsprinciper tillämpas ett kollektivavtal på samtliga anställda inom det område som avtalet täcker, det vill säga på både fackliga medlemmar och oorganiserade arbetstagare. Kollektivavtal träffas i regel mellan parterna på förbundsnivå och reglerar, utöver löner, en rad olika arbets- och anställningsvillkor. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken? Affisch textbaserad

  Affisch i A3-format till kampanjen Jobbar du naken. Affischen har röd bakgrund med ganska mycket text. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken? – nu startar LOs kollektivavtals- och medlemskampanj

  LO och förbunden startar en kollektivavtals- och medlemsvärvarkampanj för att informera om kollektivavtalets värde. Kampanjen består av både uppsökeriarbete och en särskild mediekampanj för att understödja det praktiska arbetet. Mediekampanjen går under namnet ”Jobbar du naken?” och är en repetition av 2002 års framgångsrika vår- och höstkampanjer. Här kan du hämta en blankett du kan använda för att beställa material från kampanjen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jobbar du naken - affisch A3

  Affisch från kampanjen Jobbar du naken? Affischen är i A3-format och består av en stor bild med kort text. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Öppet brev till allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen

  Vi har tagit del av den borgerliga alliansens program. De reformer som beskrivs förefaller syfta till att ändra maktbalansen i samhället till löntagarnas nackdel. Programmet är tämligen skissartat, vilket inte är förvånande med tanke på att det är en bred politisk plattform för fyra oppositionspartier som inte behöver befatta sig med detaljer. Vi har dock några för löntagarna viktiga frågor som vi skulle vilja få besvarade för att kunna bedöma hur genomgripande förslagen faktiskt är, skriver Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande, och Dan Andersson, LOs chefsekonom i ett öppet brev till den borgerliga alliansen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Stat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Statlig sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Landsting

  Lön efter yrke och kön år 2004. Landsting  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Kommun

  Lön efter yrke och kön år 2004. Kommunal sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Tjänstemän privat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Tjänstemän inom privat sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lön efter yrke år 2004. Arbetare privat

  Lön efter yrke och kön år 2004. Arbetare inom privat sektor 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
Sida 36 av 411...33343536373839...41