Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Kallelse - Avtal 2004

  Ett stöd till att få igång samtal om samordningen inför Avtal 2004 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Dagordning - Avtal 2004

  Det andra mötesmaterialet inför Avtal 2004 - Dagordning 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Löner i olika länder år 2002 enl BLS

  Löner och arbetskraftskostnad för industriarbetare i olika länder år 1996-2002 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Kollektivavtalet skyddar din lön

  Flygblad om kollektivavtalet och om sympatiåtgårder för Byggnads konflikt i Vaxholm. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Vi tar dom i andra halvlek - en pjäs om arbetarrörelsens moderna historia

  Lite bakgrund om pjäsen och information om hur du kan beställa den till din arbetsplats eller till fackmötet eller till en offentlig föreställning. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

  Hur ska vi jobba fackligt för att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden och försvara våra kollektivavtal? Nu finns en ny handbok på nätet om de viktigaste lagarna på det här området och hur de kan tillämpas. Handboken har tagits fram av LO, inom ramen för projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • LO, TCO och SACO skriver gemensamt brev om förslaget till tjänstedirektiv

  LO, TCO och SACO skriver gemensamt brev om förslaget till tjänstedirektiv. Wanja Lundby-Wedin, Sture Nordh och Anna Ekström har i ett gemensamt brev till EU-kommissionären Frits Bolkestein givit synpunkter på förslaget till tjänstedirektiv. LO, TCO och SACO träffade kommissionären i Stockholm i september. Under mötet framkom att EU-kommissionen inte på ett tillfredsställande sätt kan ge svar på grundläggande frågor om direktivförslagets effekter på bl a de svenska kollektivavtalen. Det framkom att kommissionen utgått ifrån att svenska kollektivavtal automatiskt kan bli gällande för utländska företag som verkar i Sverige. Här finns brevet som en pdf-fil 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Boken på arbetsplatsen 2004

  Anmälan till seminariet Boken på arbetsplatsen 25-27 oktober 2004 på Brunnsviks folkhögskola. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • 2.700 ungdomar var i kontakt med LO under sommaren

  Pressmedelande om LOs hjälptelefon med tabell med fakta om samtalen till LOs hjälptelefon 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Vandring och två vernissager i Grängesberg 12 juni 2004

  Vandring i Gustaf Adolf Hedlunds fotspår, På Hedlunds tid – gruvliga pionjärer i Grängesberg och De 400 sista gruvarbetarna vid La Houve. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Inbjudan Ahlbäcksdagarna

  INBJUDAN - AHLBÄCKSDAGARNA. 17-18 September 2004 i Smedjebacken. I år inbjuder vi till seminarier om: - Arbetets kvinnor - skildrade i konst och litteratur - Svenska arbetarspel, dåtid-nutid 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Med anledning av EUs utvidgning och arbetskraftens fria rörlighet

  Tjänstemannapromemoria från LO vid överlägg-ningar den 21 oktober 2003 med Utrikesdeparte-mentet och Näringsdepartementet.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Anteckningar från myndighetsseminariet den 5 februari 2004

  Medverkande: Christer Ekberg, polisöverintendent Rikspolisstyrelsen, Sverker Lindström, moderator, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Kristina Mårtensson, LO, Kenth Pettersson, generaldirektör Arbetsmiljöverket, Lars Påhlsson, tf generaldirektör Migrationsverket, Sandro Scocco, direktör Arbetsmarknadsstyrelsen, Mats Sjöstrand, generaldirektör Skatteverket. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • I arbetarrörelsens spår, pdf-fil

  Detta är en pdf-fil om "I arbetarrörelsens spår - vandringar och rundturer". 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Aktuellt Tema: Valet till Europaparlamentet

  Den 13 juni är det val till Europaparlamentet. – Det här valet är lika viktigt som ett svenskt riksdagsval. Besluten i Europaparlamentet påverkar jobben och anställningsvillkoren för svenska löntagare, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, som hoppas att den insikten leder till ett högt valdeltagande bland LO-förbundens medlemmar. Wanja Lundby-Wedin är en av flera som intervjuas i den här broschyren. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Anställningsbevis - som pdf

  Här kan du hämta ett anställningsbevis som pdf-fil 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Leif Håkanssons 1 maj-tal 2004

  Korsnäs pappersbruk, vars agerande är anmält till arbetsdomstolen (AD), och det förestående EU-parlamentsvalet, var några av de frågor som Leif Håkansson tog upp i sitt första maj-tal i Skutskär. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Erland Olausons 1 maj-tal 2004

  Avtalsrörelsen, arbetslösheten och EU-utvidgningenstod högst på dagordningen när Erland Olauson, LOs avtalssekreterare och förste vice ordförande 1:a maj-talade i Eksjö. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Wanja Lundby-Wedins 1 maj-tal 2004 i Nyköping

  - Nu växer arbetslösheten snabbt igen, men det är oroväckande tyst om det. Det är farligt om vi börjar accepterar en hög arbetslöshet. För vi vet vad arbetslösheten innebär. Den bryter sönder enskilda människor och i längden ett helt samhälle.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Ulla Lindqvists 1 maj-tal 2004

  -Det är en viktig del av Anna Lindhs minne att lyfta blicken och inse att vi i Sverige inte kan isolera oss och försöka stå utanför. Då förlorar vi vår egen kamp också. Det räcker inte med att kämpa för rimliga arbetsvillkor i vårt eget land, eller ens Europa. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
Sida 39 av 411...363738394041