Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Vandring och två vernissager i Grängesberg 12 juni 2004

  Vandring i Gustaf Adolf Hedlunds fotspår, På Hedlunds tid – gruvliga pionjärer i Grängesberg och De 400 sista gruvarbetarna vid La Houve. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Inbjudan Ahlbäcksdagarna

  INBJUDAN - AHLBÄCKSDAGARNA. 17-18 September 2004 i Smedjebacken. I år inbjuder vi till seminarier om: - Arbetets kvinnor - skildrade i konst och litteratur - Svenska arbetarspel, dåtid-nutid 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Med anledning av EUs utvidgning och arbetskraftens fria rörlighet

  Tjänstemannapromemoria från LO vid överlägg-ningar den 21 oktober 2003 med Utrikesdeparte-mentet och Näringsdepartementet.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Anteckningar från myndighetsseminariet den 5 februari 2004

  Medverkande: Christer Ekberg, polisöverintendent Rikspolisstyrelsen, Sverker Lindström, moderator, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Kristina Mårtensson, LO, Kenth Pettersson, generaldirektör Arbetsmiljöverket, Lars Påhlsson, tf generaldirektör Migrationsverket, Sandro Scocco, direktör Arbetsmarknadsstyrelsen, Mats Sjöstrand, generaldirektör Skatteverket. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • I arbetarrörelsens spår, pdf-fil

  Detta är en pdf-fil om "I arbetarrörelsens spår - vandringar och rundturer". 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Aktuellt Tema: Valet till Europaparlamentet

  Den 13 juni är det val till Europaparlamentet. – Det här valet är lika viktigt som ett svenskt riksdagsval. Besluten i Europaparlamentet påverkar jobben och anställningsvillkoren för svenska löntagare, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, som hoppas att den insikten leder till ett högt valdeltagande bland LO-förbundens medlemmar. Wanja Lundby-Wedin är en av flera som intervjuas i den här broschyren. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Anställningsbevis - som pdf

  Här kan du hämta ett anställningsbevis som pdf-fil 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Leif Håkanssons 1 maj-tal 2004

  Korsnäs pappersbruk, vars agerande är anmält till arbetsdomstolen (AD), och det förestående EU-parlamentsvalet, var några av de frågor som Leif Håkansson tog upp i sitt första maj-tal i Skutskär. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Erland Olausons 1 maj-tal 2004

  Avtalsrörelsen, arbetslösheten och EU-utvidgningenstod högst på dagordningen när Erland Olauson, LOs avtalssekreterare och förste vice ordförande 1:a maj-talade i Eksjö. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Wanja Lundby-Wedins 1 maj-tal 2004 i Nyköping

  - Nu växer arbetslösheten snabbt igen, men det är oroväckande tyst om det. Det är farligt om vi börjar accepterar en hög arbetslöshet. För vi vet vad arbetslösheten innebär. Den bryter sönder enskilda människor och i längden ett helt samhälle.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Ulla Lindqvists 1 maj-tal 2004

  -Det är en viktig del av Anna Lindhs minne att lyfta blicken och inse att vi i Sverige inte kan isolera oss och försöka stå utanför. Då förlorar vi vår egen kamp också. Det räcker inte med att kämpa för rimliga arbetsvillkor i vårt eget land, eller ens Europa. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Bemanningsavtalet 2000-2002

  Avtalet som gäller 2000-2002 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • En enkel handbok - OH-bilder

  OH-bilder till En enkel handbok om Bemanningsavtalet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Alla behövs - länsdiagram

  Alla behövs - länsdiagram 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Bemanningsavtal från och med 1 november 2002 till 30 april 2004.

  Nytt avtal gäller från och med 1 november 2002 och fram till 30 april 2004.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Uthyrd

  Funderar du på att ta en anställning vid ett bemanningsföretag eller ett uthyrningsföretag? Då får du förbereda dig på väldigt skiftande villkor. Du kan få arbeta med helt olika arbetstider, arbetskamrater, uppgifter och i helt olika arbetsmiljöer. Gå med i facket! I den här foldern kan du läsa mer om detta. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Röster om facket och jobbet 2002-2003, Facket i Stockholm, OH-bilder urval

  Facket i Stockholm I den här rapporten ges, utifrån det omfattande material som finns i undersökningen, en fördjupad bild av hur LO-medlemmarna i Stockholm ser på facket, deras inställning i olika fackliga frågor samt i vissa avseenden även villkoren i arbetet. Man ser också om det finns strukturella skillnader mellan Stockholm och andra delar av landet, som är viktiga att ha som bakgrund när man bedömer och tolkar de resultat som undersökningen ger. Syftet med rapporten är att ge ett bra underlag för diskussion av den fackliga verksamheten i Stockholm - hur förutsättningarna ser ut och hur dessa har förändrats. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Röster om facket och jobbet 2002-2003, Facket i Stockholm, tabellbilaga

  Facket i Stockholm I den här rapporten ges, utifrån det omfattande materail som finns i undersökningen, en fördjupad bild av hur LO-medlemmarna i Stockholm ser på facket, deras inställning i olika fackliga frågor samt i vissa avseenden även villkoren i arbetet. Man ser också om det finns strukturella skillnader mellan Stockholm och andra delar av landet, som är viktiga att ha som bakgrund när man bedömer och tolkar de resultat som undersökningen ger. Syftet med rapporten är att ge ett bra underlag för diskussion av den fackliga verksamheten i Stockholm - hur förutsättningarna ser ut och hur dessa har förändrats. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Röster om facket och jobbet 2002-2003, bildspel

  Sammanfattning och slutsatser Rapport 5 är den avslutande delen. I denna rapport knyts de olika delarna ihop och utifrån denna genomgång dras de viktigaste slutsatserna. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Röster om facket och jobbet 2002-2003, affisch A3

  Sammanfattning och slutsatser Rapport 5 är den avslutande delen. I denna rapport knyts de olika delarna ihop och utifrån denna genomgång dras de viktigaste slutsatserna. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
Sida 39 av 411...363738394041