Fråga facket Fråga facket

Avtal för bemanningsföretag 1 november-30 april 2012

Kollektivavtal Bemanningsavtalet är ett avtalsområde på svensk arbetsmarknad och regleras på likvärdiga grunder som andra branscher. Bemanningsbranschen är i utveckling. Många omvärldsfaktorer påverkar branschens villkor. Därför är parterna överens om det gemensamma ansvar man har för att utveckla de regler som påverkar verksamheten och skapar goda förutsättningar för branschens anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning