Fråga facket Fråga facket

Avtal för bemanningsföretag -\"Gällande för avtalsperioden 1 maj - 31 december 2004

Kollektivavtal Avtal för bemanningsföretag, gällande för avtalsperioden 1 maj - 31 december 2004. Avtal mellan Bemanningsföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Grafiska Fackförbundet, Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket, Industrifacket, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Svenska Musikerförbundet, Svenska Målareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Skogs- och Träfacket, SEKO – facket för service och kommunikation och Svenska Transportarbetareförbundet,


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning