Fråga facket Fråga facket

Borgarna vill sänka din lön - flygblad/affisch i svartvitt

Borgarna vill sänka din lön - affish i svartvitt Sänkt arbetsgivaravgift är detsamma som att sänka vår lön! Borgarna vill sänka arbetsgivaravgifterna för att företag ska ”anställa fl er”. Men det betyder ju egentligen att det är vår lön som sänks. För arbetsgivaravgiften är en del av lönen. Det är våra pengar, där arbetsgivarna bara sköter inbetalningarna. Affisch/flygblad framtaget på grund av den budgetmotion den borgerliga alliansen presenterade 2 maj 2006


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning