Fråga facket Fråga facket

Dag- och arbetsordning

Organisationsfrågor Arbetsordningen beskriver hur kongressarbetet går till, alltså formalian för själva kongressen. Dagordningen är en sammanställning över vilka frågor som kommer att behandlas av kongressen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning