Fråga facket Fråga facket

De fackliga organisationernas rättsliga argument i Laval-målet

Kollektivavtal Målet i EG-domstolen gäller om EG-rätten förhindrar fackliga stridsåtgärder i syfte att förmå en utländsk arbetsgivare som tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige att teckna samma kollektivavtal som svenska arbetsgivare regelmässigt tecknar. Byggnads åtgärder syftar till att svenska och lettiska företag och arbetstagare ska behandlas exakt lika.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning