Fråga facket Fråga facket

Den svenska modellen - Arbetsmarknad - Material som tagits fram i samband med Europafackets kongress 21-24 maj 2007

Internationellt Den svenska modellen grundas av tradition på en stark fackföreningsrörelse, hög organisationsgrad, hög ersättning från en facklig a-kassa, en ekonomisk politik för full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, starkt anställningsskydd och socialförsäkringar med höga ersättningar vid föräldraledighet, sjukdom och pension. Den svenska modellen bygger på starka parter på arbetsmarknaden som tecknar rikstäckande kollektivavtal. I den svenska modellen regleras lönerna av kollektivavtalet. Det finns ingen statlig inblandning i löneförhandlingarna eller i implementeringen av kollektivavtalen. Det är således arbetsmarknadens parter själva via fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtalet och reglerar lönerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning