Fråga facket Fråga facket

Den svenska modellen - Integration - Material som tagits fram i samband med Europafackets kongress 21-24 maj 2007

Internationellt Idag har nästan var femte svensk utländsk bakgrund, närmare 1,9 miljoner människor som är födda i utlandet eller har minst en förälder född i utlandet. Inom LO (Sverige) har var fjärde medlem utländsk bakgrund och den fackliga organisationsgraden är hela 84, 3 procent för utlandsfödda kvinnliga arbetare och 77,8 procent för utlandsfödda manliga arbetare. Bland LOs 175 000 förtroendevalda är 15.000 födda i utlandet. Arbetet för integration och mot etnisk diskriminering är en facklig kärnfråga och ska genomsyra hela LOs verksamhet. LO har därför sedan flera år genomfört en omfattande kraftsamling och ett antal projekt och satsningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning