Fråga facket Fråga facket

Den svenska modellen - Jämställdhet - Material som tagits fram i samband med Europafackets kongress 21-24 maj 2007

Internationellt Den svenska modellen har i många avseenden gynnat kvinnors ekonomiska självständighet och sysselsättning. Några av de mest centrala delarna är införandet av särbeskattning mellan makar, ett inkomstrelaterat individuellt socialförsäkringssystem samt en välutbyggd och kraftigt subventionerad barnomsorg som idag innebär att alla barn har rätt till en förskoleplats från och med ett års ålder. Det har i sin tur lett till att jämställdheten mellan kvinnor och män är relativt god. Men det finns fortfarande stora skillnader i villkor mellan kvinnor och män. Kvinnor har fortfarande lägre lön, mindre makt och sämre anställningsförhållanden än män.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning