Fråga facket Fråga facket

Den svenska modellen - Välfärd - Material som tagits fram i samband med Europafackets kongress 21-24 maj 2007

Internationellt LO slår vakt om den generella välfärdspolitiken, som omfattar alla medborgare. Grunden för den allmänna välfärden ska ligga i demokratiskt styrda system som omfattar alla medborgare och som finansieras solidariskt. Vi anser att avtalade förmåner mellan parterna även i fortsättningen bara ska vara ett komplement till de allmänna, demokratiskt styrda välfärdssystemen. Den svenska välfärdsmodellen omfattar två områden; verksamheter och transfereringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning