Fråga facket Fråga facket

EFS utlyser en dag för aktiviteter och solidaritet till förmån för en social pakt för Europa

Internationellt EFS utlyser en dag för aktiviteter och solidaritet till förmån för en social pakt för Europa. Styrelsen uttrycker sitt starka motstånd mot åtstramningsåtgärderna som driver Europa in i ekonomisk stagnation, ja till och med recession, och mot den pågående nedmonteringen av den europeiska sociala modellen. Dessa åtgärder återupprättar inget förtroende utan bidrar bara till att förvärra obalanserna och främja orättvisor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning