Fråga facket Fråga facket

Första maj-tal 2005 av Erland Olauson

Opinionsbildning I år står det Trygghet och solidaritet på våra förstamaj-paroller. Det är värderingar som aldrig blir omoderna och som bottnar i att alla människor har lika värde och lika rätt. Trygghet - Inte för några, inte för nästan alla, utan Trygghet för alla. Behoven, inte pengarna, ska styra. Första maj-tal 2005 av Erland Olauson. LOs förste vice ordförande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning