Fråga facket Fråga facket

Inbjudan till rikskonferens om Kollektivavtalet - det skriva löftet

Kollektivavtal Injbjudan till rikskonferens den 6 februari om Kollektivavtalet – det skrivna löftet men också om: Naken, Sympatiåtgärder, Rädda jobben, Precisionsbemanning, Lönekonkurrens, Diskriminering, Minimilöner, Tvångsskiljedom, Lösdriveri, Järnhårda lönelagen, Karteller, Tjänstedirektivet, Proportionalitet, Prissamarbete, Marknadsdelning, Förbudord, Produktionsbegränsning, Lobbygrupp, Allmängiltigförklaring, Flexibilitet, Rüsselsheim, Race to the bottom, Utstationeringsdirektiv, Lex Britannia och Potatis.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning