Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressprotokoll 2020 - del 2

Organisationsfrågor Protokoll från LOs 29e ordinarie kongress 2020 - del 2.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Innehåll, del 2

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
7. Beslut om representantskapets offentlighet
8. Fyllnadsval
9. Motionsbehandling
- Våra arbetsplatser
- Kollektivavtal och lagar

10. Förhandling trygghet och omställning
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
12. Övriga frågor
13. Avslutning

Justering

Kongressprotokoll 2020 - del 1 hittar du här