Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomernas Nyhetsbrev den 24 augusti 2005

Inför budgetpropositionen: kraftfullt sysselsättningspaket men otillräcklig stimulans av efterfrågan Regeringen har inför budgetförhandlingarna aviserat ett kraftfullt ”jobbpaket” som berör 55 000 personer till en kostnad av 8 miljarder kronor per år under två år. Paketet har en inriktning på dem som har det svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det stärker arbetslinjen och minimerar risken för undanträngning av reguljära jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning