Fråga facket Fråga facket

LO, TCO och SACO skriver gemensamt brev om förslaget till tjänstedirektiv

Opinionsbildning LO, TCO och SACO skriver gemensamt brev om förslaget till tjänstedirektiv. Wanja Lundby-Wedin, Sture Nordh och Anna Ekström har i ett gemensamt brev till EU-kommissionären Frits Bolkestein givit synpunkter på förslaget till tjänstedirektiv. LO, TCO och SACO träffade kommissionären i Stockholm i september. Under mötet framkom att EU-kommissionen inte på ett tillfredsställande sätt kan ge svar på grundläggande frågor om direktivförslagets effekter på bl a de svenska kollektivavtalen. Det framkom att kommissionen utgått ifrån att svenska kollektivavtal automatiskt kan bli gällande för utländska företag som verkar i Sverige. Här finns brevet som en pdf-fil


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning