Fråga facket Fråga facket

LOs årsredovisning 2006

Organisationsfrågor Måndagen den 26 mars 2007 lades LOs bokslut fram för LOs styrelse. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 103,4 Mkr (137,9). Resultatet efter skatt och minoritetens andelar uppgick till 77,2 Mkr (76,2). Årets resultatet förklaras i huvudsak av bokföringsmässiga realisationsvinster vid försäljning av Hasseludden Konferens o Yasuragi. LO koncernens egna kapital uppgick till 2.102 Mkr (2.026).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning