Fråga facket Fråga facket

LOs årsredovisning 2007

Organisationsfrågor Måndagen den 17 mars 2008 lades LOs bokslut fram för LOs styrelse. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -14,8 Mkr (+ 103,4). Resultatet efter skatt och minoritetens andelar uppgick till -55,8 Mkr (+77,2). Årets resultatet förklaras i huvudsak av minskade medlemsintäkter samt avsättning till en omstruktureringsreserv. LO koncernens egna kapital uppgick till 2.048 Mkr (2 102).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning