Fråga facket Fråga facket

LOs verksamhetsberättelse 2006

Organisationsfrågor 2006 var ett år då betydelsen av internationellt fackligt arbete blev tydligt. Också när det gäller tjänstedirektivet kan konstateras att LO nått resultat. Samordning inför avtalsrörelsen var den internt största och viktigaste frågan under 2006. LO och förbunden hade en öppen och uppmärksammad process som ledde fram till en stark samordning, med bland annat ett tydligt krav på höjning av de lägsta lönerna och av lönerna i kvinnodominerade branscher genom en så kallad jämställdhetspott.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning