Fråga facket Fråga facket

LOs verksamhetsberättelse 2007

Organisationsfrågor Förra årets fackliga arbete inriktades i huvudsak på två områden – avtalsrörelsen och arbetet inför LO-kongressen. Det var också det år då vi på allvar drog igång det förbundsgemensamma projektet med syfte att höja organisationsgraden. Avtalsrörelsen var en framgång. Nyckeln till denna framgång berodde på en stark facklig sammanhållning och ett långsiktigt strategiskt tänkande. Vi enades inom LO om att industrin skulle vara normen som satte lönenivån. Avtalen garanterade reallöneökningar och dessutom ökade nivån på lägstalönerna kraftigt. Men den största framgången var den särskilda satsningen på medlemmarna i kvinnodominerade jobb. Vi tog ett viktigt steg bort från osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning