Fråga facket Fråga facket

LOs verksamhetsberättelse för 2005

Organisationsfrågor De två frågor som mest kom att prägla årets arbete var dels den fortsatta debatten kring en självklarhet att kollektivavtalen ska gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad och dels arbetslösheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning