Fråga facket Fråga facket

Med anledning av EUs utvidgning och arbetskraftens fria rörlighet

Tjänstemannapromemoria från LO vid överlägg-ningar den 21 oktober 2003 med Utrikesdeparte-mentet och Näringsdepartementet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning